MOTIVACIJA…
Tematsko-orientacijske igre so ene najbolj celovitih in motivacijskih iger, ki se izvajajo na prostem in kjer se igralci znajdejo v različnih vlogah (v vlogi udeleženca, sotekmovalca, prijatelja, nasprotnika, zmagovalca, poraženca, ekipe oz. skupine, glavnega stratega in taktika… ).

 

MULTI UČINEK…
Igre povezujejo različna tematska področja in delovanje otrokovega telesa. Gre za sklop dražljajev, ki imajo na otroka motorični, miselni, socialni, taktični, organizacijski, motivacijski, fizični in zdravstveni vpliv.

 

POUČNO…
Koncept igre je usmerjen v celostno aktivnost posameznika in/ali skupine, s ciljem narediti orientacijo v naravi kar se da igrivo, prijetno, poučno, družabno in zabavno. Pri doseganju tega cilja si pomagamo z različnimi pristopi, metodiko in tematiko glede na starostno stopnjo, za katero je posamezna igra pripravljena.

 

IGRIVO…
Vse igre imajo za glavni cilj poiskati skriti zaklad. Da pa naloga ni prelahka, morajo udeleženci/igralci poiskati pot in vmesne točke, na katerih se skrivajo določeni predmeti, stvari, naloge, izzivi…

 

OUTDOOR IGRA…
Na vsaki točki igralci zbirajo različne žige in/ali opravijo določeno nalogo in/ali izziv, dokler ne najdejo in opravijo vseh zadanih nalog. Šele ko najdejo vse točke oz. opravijo vse zadane naloge, dobijo geslo in/ali namig za skriti zaklad. Igra je zaključena, ko je skriti zaklad najden.

 

SODELOVANJE…
Pri pripravi igre na terenu ima posameznik ali skupina tako dve vlogi. Prvi postavlja-jo igro, drugi išče-jo skriti zaklad in obratno. V prvem primeru igralci krepijo organizacijske in taktične sposobnosti, v drugem pa so v vlogi igralca, kako najhitreje in pravilno poiskati vse skrite kontrolne točke.